Освобождение Украины от фашистских рук: 9 мая

כפי שנודע לכלי תקשורת מסביב לעולם, החגיגות מתוכננות ל 9 במאי, יום ניצחון ברית המועצות על הנאצים.

הינכם מוזמנים להצטרף לחגיגה מול שגרירות רוסיה בישראל בתל אביב ב 9 בערב. נא להביא כיבוד ומשקאות מוגזים.

ru_RUРусский